ngày quốc tế malbec

Ngày Quốc Tế Malbec Là Ngày Gì?

Ngày 17/04 hàng năm là ngày quốc tế Malbec. Đối với người dân Argentina, 17/04 là cột mốc cho sự khởi đầu cho sự chuyển đổi của nền công nghiệp rượu vang. Sự phát triển của các dòng rượu vang lấy từ giống nho Malbec. Bên cạnh đó, còn là sự khẳng định chất lượng…

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?